Trvalky

Trvalka, trvalá rastlina je v užšom zmysle bylina plodiaca v niekoľkých za sebou idúcich vegetačných obdobiach. Nadzemné časti na jeseň odumierajú, v zime pretrvávajú korene, podzemky, hľuzy. V širšom zmysle ide o rastlinu alebo drevinu, ktorá sa dožíva niekoľko rokov.